AKTUELNO!!

 
AKTUELNO! NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA  na: stručni preddiplomski studij u akademskoj 2019./2020.
Temeljem odredbi članka 78. Statuta Visoke škole „UNION U MOSTARU“ Senat S-85-1/2019 visoke škole raspisuje Natječaj za II. upisni rok na stručni preddiplomski studij u akademskoj 2019./2020. godini!


            
Prijava za Upis! Preuzmite PDF dokument klikom na gornju  ikonicu!

►Akademski kalendar za školsku 2018/19. godinu! Gornji meni - Akademski kalendar!
 


 

AKTUELNO!!


NATJEČAJ UPISA STUDENATA u akademskoj 2019./2020!

NATJEČAJ UPISA STUDENATA
-stručni preddiplomski studij u akademskoj 2019./2020.
Temeljem odredbi članka 78. Statuta Visoke škole „UNION U MOSTARU“ Senat S-85-1/2019 visoke škole raspisuje Natječaj za II. upisni rok na stručni preddiplomski studij u akademskoj 2019./2020. godini
 
PLAN UPISA
I CIKLUS STUDIJA
Preddiplomski studij u trajanju 3 godine (180 ECTS) ili 4 godine (240 ECTS) a koji vodi do stručnog zvanja prvostupnika/ce odgovarajućeg smjera
 
Studijski program Studijski smjer Broj redovitih studenata Broj izvanrednih studenata Učenje na daljinu Strani studenti UKUPNO Uvjeti upisa
 
Katedra sigurnosnih studija
 1. Kriminalističko policijski studij
 2. Međunarodna diplomacija i sigurnost,
 3. Civilna zaštita,
 4. Kriminologija i socijalni rad.
10 25  
 
50
 
 
 
50
 
135 Nema
Katedra ekonomskih studija 1.Poslovna ekonomija
2.Poslovni menadžment
3. Menadžment u zdravstvu
4. Menadžment u sportu
10 25 50  
50
 
135
Katedra dramskih umjetnosti-gluma
 1. Gluma
10 0     10
Katedra prometnih studija
 1. Cestovni promet
10 25 50 50 135
Katedra pravnih studija
 1. Pravo
10 25 50 50 135
 
Opći uvjeti upisa ili nastavak studija:
Pravo sudjelovanja na Natječaju, a pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Državljani koji nisu školovanje završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini imaju pravo sudjelovanja na Natječaju i prije okončanja postupka priznavanja (nostrifikacije) i ekvivalencije javne isprave, no dužni su dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva procesa priznavanja inostranih obrazovnih svjedodžbi ili diploma. Izvedba studijskih smjerova izvoditi će se ukoliko se ispune minimalne upisne kvote, a u slučaju većeg broja prijava za upis uzeti će se u razmatranje postignuti uspjeh u prethodnom školovanju. Uz prijavu za upis (može se preuzeti u prostorijama studentske referade ili na službenoj stranici: http://unionmostar.com potrebno je dostaviti sljedeće:
 
 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Preslik osobne iskaznice ili putne isprave,
 3. Dvije fotografije (4x6 cm),
 4. CIPS uvjerenje o prebivalištu ili boravištu,
 5. Kratki životopis,
 6. Originalan ili ovjeren preslik svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu,
 7. Uplatnicu od 150 KM na ime upisnine,
 8. Uplatnicu od 100 KM na ime korištenja platforme za učenje na daljinu.
 
Pristupnici koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od studija
navedenih  u  Natječaju,  trebaju  dostaviti  i  dokumente  o  prethodno  završenim  ciklusima  ili  razdobljima  studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).
 
Prijave  za  upis  sa  potrebnom  dokumentacijom moguće  je  dostaviti  poštom preporučeno na  adresu: Biskupa Čule b.b. Mostar uz naznaku „Prijava na Natječaj“ ili predati osobno u studentskoj referadi svakim radnim danom između 8,00 i 16,00 sati.
 
     Prijave za upis primaju se:
 • od 11.09.2019.godine do 30.09.2019. godine
 
Prijave za upis primati će se samo za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon okončanja upisnog roka.
►Održana je MASTA 2019. - DRUGA Međunarodna konferencija

Druga međunarodna konferencija MASTA 2019 Mostar, pod nazivom „Ekonomski, pravni, sigurnosni, prometni i sportski aspekti menadžmenta u BiH i regiji koja je održana 05.07.2019. godine u Centru za kulturu Mostar, u Mostaru završena je sa izuzetnim odzivom akademskog i stručnog osoblja iz različitih oblasti.
 
Konferenciju je otvorio ravnatelj visoke škole UNION U MOSTARU prof.dr. Vladimir Stojanović obrativši se svim prisutnim ukazujući na značaj znanstvenih skupova, kao i još veću potrebu za razmatranjem značaja menadžmenta u različitim oblastima. Uvodničar druge međunarodne konferencije prof.dr. Duško Vejnović ukazujući na značaj znanja i kvaliteta visokog obrazovanja istakao je kako međunarodne konferencije pored obznanjivanja znanstvenih rezultata i donošenja jasnnih zaključaka, omogućavaju praktičarima aplikaciju teorije u praksi i time uvođenja noviteta.

Moderator međunarodne konferencije MASTA 2019 bio je zamjenik ravnatelja VŠUM mr.sc. Denis Pračić.
 
Na konferenciji su prezentovani radovi iz oblasti sigurnosti, poput migracija, terorizma, procjena i zaštita VIP ličnosti, ratnih zločina, ekspropriacije zemljišta, razvoj i modifikacija policijskih sistema regiona a o istim su govorili neki od vodećih sigurnosnih eksperata u zemlji i regionu, poput prof.dr. Duška Vejnovića, doc.dr. Ahmeda Kice, prof.VŠ.dr. Sandija Dizdarevića, prof.dr. Stevan Dakić, prof.VŠ.dr. Šahim Kahrimanović.
 
Ravnatelj visoke škole UNION U MOSTARU, prof.dr. Vladimir Stojanović istakao je jasnu opredjeljenost ove mlade visokoobrazovne institucije ka znanstvenom istraživanju, jačanju kvaliteta nastavnog procesa, što se potvrđuje i kroz ovogodišnju međunarodnu konferenciju imajući u vidu da je i ovog puta okupljen jako velik broj međunarodnih i domaćih stručnjaka i profesora iz različitih oblasti. Radovi svih međunarodnih i domaćih eksperata i praktičara stručnjaka bili su predmet anonimnih recenzija, te kao takvi biće objavljeni u jednom od najpriznatijih sigurnosnih zbornika radova kojeg objavljuje Evropski defendologija centar iz Banja Luke.
 
O svim aspektima znanosti koji su prezentovani, o kojim je debatovano na međunarodnoj konferenciji donešeni su usaglašeni zaključci koji će biti sastavni dio zbornika radova.
 

 
 
Više fotografije sa konferencije MASTA 2019.potražite na sljedećem  linku:

http://www.unionmostar.com/index.php?jezik=sr&link=1741