Galerija fotografija

 


Prve odbrane Završnih (180 ECTS) i Diplomskih (240ECTS) radova u prostorijama Visoke škole UNION u Mostaru! 
Fotografije sa odbrane prvog Završnog rada, mentor Prof. V.Š. dr.sc. Sandi Dizdarević, 10.10.2019. godine!​ 


MASTA 2018.
VISOKA ŠKOLA UNION U MOSTARU
Ilustracije