Potrebni dokumenti za upis   Uz prijavu za upis potrebno je dostaviti:
 
  1. Izvod iz matične knjige rođenih,
  2. Kopija osobne/lične iskaznice,
  3. Dvije fotografije (4x6 cm),
  4. Kratki životopis/CV,
  5. CIPS uvjerenje o prebivalištu,
  6. Pristupnici za upis na preddiplomske studije trebaju dostaviti originalne ili ovjerene kopije svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i maturalnu svjedodžbu/diplomu,
  7. Uplatnicu od 150 KM na ime upisnine.
  8. Uplatnicu od 100 KM na ime korištenja platforme za učenje na daljinu