Prelazak sa druge visoko-školske ustanove   Studentima drugih visokoškolskih ustanova može se omogućiti prelazak na jedan od licenciranih studijskih programa pod uvjetima i postupkom propisanim internim aktima Visoke škole UNION u Mostaru, sukladno Zakonu.