Školarina, naknade i uslovi plaćanja

 
                                                    ŠKOLARINA

                                             * ŠKOLARINA ZA PRVU GODINU................................................................... PITATI U REFERADI
                                             * ZA OSTALE GODINE ........................................................................................3.000.KM (u ratama ili cjelini)
                                             * ŠKOLARINA ZA SVE GODINE SMJER GLUMA........................................ 10.000KM

                                                NAKNADE 

                                              * UPIS U SVAKU GODINU STUDIJA..................150KM
                                              * NAKNADA ZA KORIŠTENJE PLATFORME ZA UČENJE NA DALJINU..........100KM