O NAMA

   Visoka škola je visokoškolska ustanova koja je akreditirana za stupanj prvog ciklusa, s ciljevima koji uključuju pripremu i obuku pojedinaca za stručni, ekonomski i kulturni razvoj Bosne i Hercegovine i promociju demokratskog građanskog društva, te postizanje visokih standarda nastave i učenja i koja realizira najmanje jedan studijski program iz jednog znanstvenog ili umjetničkog područja kao i da ispunjava druge uvjete sukladno Zakonu o visokom obrazovanju HNŽ/K iz 2012. godine. Visoka škola UNION MOSTAR osniva se u statusu privatne visokoškolske ustanove. Osnivač visoke škole je domaća fizička osoba. UNION MOSTAR svoju organizacijsku strukturu temelji na suvremenim sveučilišnim i poslovnim principima prilagođenim studentima, poštujući najviše standarde. Osnovni organigram visoke škole UNION MOSTAR čini:
 
  1. Upravno vijeće
  2. Senat
  3. Ravnatelj
  4. Katedre
  5. Studentska služba
  6. Administrativni ured i tajništvo
  7. Biblioteka

   Visoka škola je visokoškolska ustanova koja je akreditirana za stupanj prvog ciklusa. Prvi ciklus ili dodiplomski (preddiplomski) studij vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija prvostupnik - the degree of Bachelor ili ekvivalenta, stečenog nakon najmanje tri (3) i najviše četiri (4) godine studija nakon stjecanja svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, koji se vrednuje s najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova. Godina studija dijeli se na zimski i ljetni semestar pri čemu se jedan semestar vrednuje sa 30 ECTS bodova.