Akademski segment

 
   Ovisno od nastavno-znanstvenih i pedagoških zahtjeva odnosno zahtjeva obujma i vrste posla, visoka škola UNION MOSTAR može imati različite tipove organizacijskih jedinica kao što su organizacijske jedinice za ostvarivanje obrazovane djelatnosti, organizacijske jedinice za logistiku i funkcionalne jedinice. Organizacijske i funkcionalne jedinice za ostvarivanje obrazovne djelatnosti su katedre, odjeljenja, instituti itd. Za svaki predviđeni studijski program organizirati će se zasebna katedra koju čine nastavnici i suradnici. Katedra ima rukovoditelja kojeg imenuje Ravnatelj, po pravilu iz reda nastavnog osoblja na razdoblje od četiri godine. U djelokrug katedre ulaze sljedeći poslovi:
  1.  praćenje i preispitivanje nastavnih planova i programa;
  2. omogućuje uvjete za stručno i znanstveno usavršavanje nastavnog kadra;
  3. priprema prijedlog za izbor odgovarajućih povjerenstava;
  4.  obavlja druge zadatke i poslove od značaja za unapređenje djelatnosti visoke škole.
 
   Visoka škola UNION MOSTAR obrazuje sljedeće katedre:
 
  1. katedra sigurnosnih studija
  2. katedra ekonomskih studija
  3. katedra dramskih umjetnosti - gluma
  4. katedra prometnih studija
  5. katedra pravnih studija.