Termini ispita

 

Termini ispitnih aktivnosti!
direktno se unose na sistem učenja na daljinu za svaki predmet i dostupni su svakom studentu. Ukoliko student/i  ima/ju potrebu da se dodatno informiše/u onda to treba da učini/e  pozivom na broj telefona: 036 331 712 (Referada)